Valt de sociale advocatuur ten prooi aan arbeidsuitbuiting?

Casus: een advocaat uit Amsterdam krijgt op maandag een piketmelding. De cliënt is wegens collusiegevaar overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Hij wil consultatiebijstand en verhoorbijstand. Gedurende drie dagen wordt hij gehoord over 22 inbraken waarvan hij verdacht wordt. De tijdsbesteding van de advocaat is exclusief reistijd 16 uren, inclusief reistijd 23 uren. De totale vergoeding bedraagt 315 Euro (ex Btw en 9 ct/km). Is hier sprake van mensenhandel? (n.b. abstraheer van de Pikmeerjurisprudentie)

Bij de laatste cursussen over het onderwerp mensenhandel die ik geef aan strafadvocaten heb ik deze casus voorgelegd aan de cursisten. Steevast is de eerste lacherige opmerking dat hier uiteraard sprake is van mensenhandel. Of dit antwoord juist is, is aan het slot van deze blog te lezen. Reden waarom ik deze blog met deze prikkelende casus begin, is om direct inzichtelijk te maken dat de beloning enerzijds en de duur van de (verplichte!) werkzaamheden van advocaten anderzijds soms fors uiteenlopen. Dat is precies een situatie die zich vaak – zo niet altijd – voordoet in mensenhandelzaken. Lees verder

(Blog voor SDU Strafrecht, 5 december 2017)