Andere tijden voor de rechtsbescherming

Er is veel te doen over de bekostiging van de sociale rechtsbijstand. De sociale advocatuur zegt onderbetaald te worden, de minister voor Rechtsbescherming heeft publiekelijk al meermalen gezegd het hiermee eens te zijn maar hij laat deze situatie al jaren voortbestaan. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft zich recent uit een overleg met de minister teruggetrokken met de toelichting dat verder overleg “zinloos” is. De landelijk Deken sneerde zelfs over de minister: “hij gaat gewoon door met zijn vage plannen.”

Piketadvocaten hebben recent massaal besloten om de eerste twee weken van 2020 niet beschikbaar te zijn voor piketzaken. In de media wordt dit aangeduid als staking maar dat is het niet: anders dan werknemers zijn advocaten niet verplicht om werkzaamheden als deze te verrichten. Er is geen werkgevers-werknemers verhouding. Advocaten geven hier niets anders dan een signaal af dat ze genoeg hebben van structurele onderbetaling. Daar willen ze zich niet voor lenen. Advocaten werken gewoon door de eerste twee weken van 2020 maar ze kiezen ervoor om ander werk te doen dan onderbetaald werk. Het stelt de minister en ook de autoriteiten voor een probleem: er zullen straks op zeker verdachten worden heengezonden, politieonderzoeken en rechtszaken zullen vertraging oplopen.

Er is, kortom, veel rumoer rondom de rechtsbescherming. Lees verder

(Blog voor SDU Strafrecht, 7 oktober 2019)