Klachtenprocedure en kantoorgegevens

Klachtenregeling
Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over enig aspect van onze dienstverlening. In het betreffende geval verzoeken we om dan zeker contact met ons op te nemen: naast het feit dat wij niets vervelender vinden dan de situatie dat een cliënt ontevreden is, is een goede oplossing van een eventuele klacht voor ons uiteindelijk ook goede reclame.

Mocht u ontevreden zijn over de kwaliteit van ons werk, de bejegening of over de declaratie, dan verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Als u er samen niet uitkomt, dan geldt dat u contact kunt opnemen met onze klachtenfunctionaris mr. Huisman. Wij geven er de voorkeur aan dat dat per mail gebeurt via huisman@vrijpleiters.nl, maar uiteraard kunt u de klacht ook per post aan ons zenden. Voor een praktische en snelle afhandeling van de klacht vragen wij om in de mail of brief een telefoonnummer te vermelden en de tijd of tijden waarop u op dat nummer het beste te bereiken bent.

De klachtenfunctionaris zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen contact met u opnemen om een oplossing voor het gerezen probleem te zoeken. Als blijkt dat een bespreking nodig is, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zullen daarvoor uiteraard dan geen kosten rekenen.

In de regel zal bij het volgen van deze klachtenprocedure door ons een schriftelijke vastlegging van de gang van zaken plaatsvinden. Als er tijdens de afhandeling van de klachtenprocedure tussentijdse vastleggingen wenselijk zijn, dan zullen wij ook die vastleggingen verzorgen. Dit doen wij uit oogpunt van zorgvuldigheid en ook om misverstanden te voorkomen. Hoewel afhankelijk van aard en omvang van de klacht, geldt als uitgangspunt dat het traject van indiening van klacht tot en met afhandeling en vastlegging niet langer dan 14 dagen zal duren. In vakantieperiodes kan van dit uitgangspunt afgeweken worden, hoewel we er ook dan alles aan zullen doen om zo snel mogelijk uw klacht naar tevredenheid af te ronden.

Mocht oplossing van het probleem onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zullen wij u op uw eerste verzoek daartoe schriftelijk informeren over welke juridische weg(en) u zou kunnen bewandelen met uw klacht. Dit kan betekenen dat wij u verwijzen naar de Deken van de Nederlandse of de lokale Orde van Advocaten of naar een andere advocaat.

Kantoorgegevens en overige informatie
Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters is een kostenmaatschap bestaande uit personen en een besloten vennootschap. De overeenkomst van opdracht in het geval van bijstand aan een cliënt wordt altijd gesloten met een van de deelnemers aan de kostenmaatschap. Hieronder treft u onze gegevens aan uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Btw-nummers.

Advocatenpraktijk Jan Vlug, KvK 08222997, btw NL001931172B82
Strafrechtpraktijk Huisman, KvK 08217331, btw NL001391955B28
Aroma B.V., KvK 08158213, btw NL817817426
Het Strafrechtkantoor, KvK 66162521, btw NL001400778B64

Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag, tel.: 070-3353535, email: info@advocatenorde.nl).

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur dienen wij openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend te maken dat onze advocaten in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden hebben geregistreerd:

  • mr. Vlug: strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht
  • mr. Huisman: strafrecht
  • mr. Maarsingh: strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht
  • mr. Bischop: strafrecht

Deze registratie verplicht onze advocaten om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij DAK Volmacht BV (postbus 672, 3430 AR, Nieuwegein).