Coronalessen

De afgelopen weken is er terecht veel gekrakeel geweest over de gang van zaken in strafzaken in Coronatijd. Terechte kritiek over niet functionerende videoverbindingen, timeslots van 45 minuten, advocaten die niet op de zitting mochten komen terwijl de officier dat wel mocht en ga zo maar door. Nu de ergste kruitdamp is opgetrokken en het…

Alles beter in het Oost’n?

Met enige regelmaat zeg ik op Twitter à la Finkers dat in het Oosten alles beter is, als een soort kwinkslag naar de rest van het land. Ik begin mij naar aanleiding van wat ons allemaal overkomt in de Coronacrisis alleen af te vragen of het wellicht niet echt zo is. In het Oosten zijn…

Niemand mag het recht ontlopen

In de talkshow Op1 bepleitte OM-baas Gerrit van den Burg om de achterstanden die nu ontstaan bij de afdoening van strafzaken (5000 à 6000 per week), straks in te halen in de avonduren of zelfs in de weekenden. In ronkende OM-taal voegde hij eraan toe dat de inzet was dat “niemand het recht ontloopt”. Op…

Alle zaken zijn urgent

We zitten in de derde week van de “Intelligente Lockdown”. De rechtspraak zit dicht en alleen de hoogst urgente zaken worden, meest zonder fysieke aanwezigheid, behandeld. Vandaag of morgen beslist het kabinet of dat zo moet blijven. Naarmate deze maatregelen langer duren bekruipt mij meer en meer het gevoel dat dat niet goed is. Alles…

Is de maximumstraf in het minderjarigenstrafrecht te laag?

Met enige regelmaat (ook vandaag weer bij monde van CDA kamerlid Madeleine van Toorenburg) duiken er, meestal naar aanleiding van een concrete strafzaak, artikelen in de media op die erg focussen op de straf die in het minderjarigen strafrecht maximaal kan worden opgelegd: 2 jaar jeugddetentie. Ook in geval van moord en doodslag, verkrachting, roofovervallen…

Wie betaalt de schade?

Mede naar aanleiding van de miljoenen aan schadevergoeding die er worden gevorderd door slachtoffers in de zaak van Jawed S., de man die ervan wordt verdacht mensen op het centraal station van Amsterdam, het volgende: De afgelopen jaren klonk met grote regelmaat de gerechtvaardigde roep om het slachtoffer een grotere rol te geven in het…

Gratis

Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief van de Raad voor de Rechtsbijstand groeit de afgelopen week bij mij de boosheid. In die nieuwsbrief wordt namelijk “voor alle duidelijkheid” nog eens opgesomd voor welke werkzaamheden er (ook) geen vergoeding (meer) wordt toegekend. In mijn hoofd heb ik naar aanleiding daarvan deze week een lijstje gemaakt van…

Trammelant in Oost Nederland

Al jaren vragen advocaten, rechters, politiemensen en OM-medewerkers aandacht voor de uitholling van de strafrechtketen. Zonder veel resultaat, overigens. Ook nu valt een aantal zaken op. In de eerste plaats bij de politie. Zoals we weten gaat een heel groot aantal politiemensen de komende jaren met pensioen en is daar niet of onvoldoende op geanticipeerd.…

De minister en zijn plannen

Na alle debacles met bewindspersonen die door een gebrek aan opleiding en ervaring niets van hun portefeuille bleken te bakken, zou je denken dat de meeste politieke partijen daar iets van hadden geleerd. Zo niet de VVD. Ondanks voorbeelden als Halbe Zijlstra op BZ (wiens enige ervaring met buitenlandse zaken naar eigen zeggen het lezen…

Het kan zo niet langer

De afgelopen weken hebben verschillende beroepsgroepen in ons land haast bij toerbeurt hun nood geklaagd over tekorten in geld, capaciteit, mensen en aandacht. De ene week de sociale advocatuur, de week erop de politie, de week daarop het OM en vervolgens (wat echt nooit gebeurt) de rechterlijke macht. Als u mij 15 jaar geleden had…