Laatste berichten

Nieuwe advocaat: Willem Pustjens

Per 1 maart 2023 zal Willem Pustjens als advocaat werkzaam zijn bij ons kantoor. Vandaag vond zijn beëdiging plaats tijdens een naar vaste traditie feestelijke zitting van de rechtbank in Zwolle.

Willem Pustjens beschikt over een ruime praktijkervaring in het strafrecht. Als assistent-officier en officier enkelvoudige zittingen heeft hij het Openbaar Ministerie al tijdens vele strafzittingen vertegenwoordigd. Daaronder ook enkele publicitair in het oog springende zittingen. Tijdens zijn werkzaamheden bij het Openbaar Ministerie is hij onder andere intensief betrokken geweest bij onderwerpen als executie van straffen (tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen), BOB (de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden), de implementatie van en onderricht in de complexe wet USB (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) en de vervolging van zeer ernstige verkeersongevallen.

Op dit moment is Willem officier van justitie in opleiding. Onderdeel van het opleidingstraject van een officier is het opdoen van relevante werkervaring buiten het OM (de zogeheten buitenstage); in de praktijk vindt deze buitenstage veelal plaats bij een in het strafrecht gespecialiseerd advocatenkantoor.

Wij zijn blij met het feit dat Willem Pustjens ons kantoor heeft uitgekozen voor zijn buitenstage. Zijn komst past in ons beleid om onze clientèle zonder uitzondering bij te laten staan door een ervaren en gedreven strafrechtspecialist.