De twijfelachtige onderbouwing van “strafverzwarende” omstandigheden

De heersende opinie onder velen die niet thuis zijn in de praktijk van het strafrecht – en helaas ten dele ook onder enkelen die wel thuis zijn in het strafrecht – is dat strafvermindering een vies woord is. Elke omstandigheid is strafverzwarend. Begaat iemand een feit lichtvaardig? Strafverzwarend! Begaat iemand een feit daarentegen weloverwogen? Ook strafverzwarend! In de praktijk is het met enige regelmaat opboksen tegen standpunten van dit allooi. Als het argument voor strafverzwaring daarbij al jarenlang wordt ingenomen, soms zelfs in de wet of in richtlijnen verankerd is, bestaat het risico dat een kritische benadering wordt vervangen door herkenning en daarmee een automatische strafverhoging.

Ik zal in deze blog kort drie onderwerpen benoemen waarin vaak automatisch wordt gesteld dat er sprake is van strafverzwarende omstandigheden, terwijl deze onderwerpen naar mijn idee geregeld een genuanceerdere benadering verdienen. Lees verder

(Blog voor SDU Strafrecht 28 juni 2018)