Een “blauwe kamer”?

Aangezien er door een aantal mensen geërgerd is gereageerd op mijn cynische tweet dat “alle mensen gelijk zijn, behalve politiemensen”, leg ik hieronder wat genuanceerder uit wat ik bedoel. Ik heb bezwaren  tegen een speciale kamer bij de rechtbank Midden-Nederland die alle zaken waarbij politiemensen overmatig geweld hebben gebruikt, gaat behandelen. Aanzienlijk meer bezwaren heb ik overigens tegen het beoogde nieuwe artikel dat “overtreding van de ambtsinstructie”strafbaar gaat stellen, ook in geval dat dodelijk letsel tot gevolg heeft gehad.

Een zogenaamde ”blauwe kamer” in de Rechtbank Midden-Nederland is onnodig. De wetgeving en jurisprudentie zijn op dit punt zo helder, dat iedere (ervaren) strafrechter in staat is deze zaken af te doen. Vooral ook omdat dit soort zaken meervoudig, dat wil zeggen met 3 rechters pleegt te worden behandeld. De vergelijking met de militaire kamer gaat alleen al mank doordat er een heel ander strafrecht geldt voor militairen: het Wetboek van Militair Strafrecht. Lees verder

(Blog op janvlug.com, 18 november 2018)