Versterking voor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters

Per 1 oktober 2016 versterkt advocate Mariska Pekkeriet ons kantoor.

Mariska Pekkeriet is vanaf 2002 werkzaam als advocaat. Evenals onze andere advocaten heeft zij de specialisatie-opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen met goed gevolg afgerond en is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Op grond hiervan mag zij zich met recht strafrechtspecialist noemen.

De afgelopen jaren was Mariska Pekkeriet hoofd van de sectie Strafrecht van een middelgroot advocatenkantoor in Oost-Nederland. Vanuit onder andere deze hoedanigheid heeft zij ruime ervaring opgedaan in het strafrecht, meer specifiek in complexe economische strafzaken en fraudezaken. In het verleden is zij voorzitter geweest van de Stichting Jonge Balie Nederland, een organisatie die in de ruimste zin van het woord de belangen behartigt van alle jonge/beginnende advocaten in Nederland. Ook nu vervult zij nog verschillende nevenfuncties, onder andere bij de Stichting Exodus Noord- en Oost-Nederland, de Soroptimistclub Zwolle en bij het jaarlijkse Sportgala in Zwolle.

In de afgelopen jaren zijn strafdossiers steeds complexer, omvangrijker en bewerkelijker worden. Dit geldt ook voor de jurisprudentie van de Hoge Raad: de Hoge Raad stelt in toenemende mate strenge eisen aan de wijze waarop verweren in strafzaken worden gevoerd. Met de komst van Mariska Pekkeriet spelen wij in op deze ontwikkelingen, terwijl haar komst ook past in ons beleid om onze clientèle – ongeacht wie en ongeacht aard en omvang van de zaak – altijd bij te laten staan door een ervaren strafrechtspecialist.

 

Deventer, 1 oktober 2016