Wie betaalt de schade?

Mede naar aanleiding van de miljoenen aan schadevergoeding die er worden gevorderd door slachtoffers in de zaak van Jawed S., de man die ervan wordt verdacht mensen op het centraal station van Amsterdam, het volgende:

De afgelopen jaren klonk met grote regelmaat de gerechtvaardigde roep om het slachtoffer een grotere rol te geven in het strafproces. Op zich lijkt dat iets waar een mens niet tegen kan zijn. Bovendien is het voor buitenstaanders vaak moeilijk te verkroppen dat de problemen van verdachten een grote rol spelen in diens strafproces, waardoor de problemen van de slachtoffers, hun nabestaanden en familieleden onderbelicht lijken. Wie wil hun lijden, hen aangedaan door de verdachte, nu niet verlichten. Liefst ook ten koste van die verdachte? Dat is immers rechtvaardig en draagt bovendien bij aan een strengere bestraffing. Lees verder

(Blog op janvlug.com, 2 september 2019)