Wisseling van de wacht bij Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters

Vandaag is Rigje van der Heide tijdens een feestelijke en goed bezochte zitting door de Rechtbank in Zwolle beëdigd tot advocaat. Per 1 september 2018 zal zij werkzaam zijn bij ons kantoor.

Rigje van der Heide is in 2006 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daaraan voorafgaand heeft zij gestudeerd in de Verenigde Staten. Na haar afstuderen heeft ze ervaring opgedaan bij de Rechtbank en het Arrondissementsparket in Groningen. Vanaf 2015 was zij werkzaam als officier van justitie bij laatstgenoemd parket, waarbij ze als officier van justitie onder andere sturing gaf aan opsporingsonderzoeken en optrad bij zowel meervoudige als enkelvoudige strafzittingen.

Rigje van der Heide is officier van justitie in opleiding. Voor deze opleiding geldt de verplichting om een half jaar werkervaring op te doen buiten het Openbaar Ministerie (de zogeheten buitenstage); veelal wordt ervoor gekozen om dat halve jaar als advocaat werkzaam te zijn bij een advocatenkantoor, gespecialiseerd in strafzaken.

Tegenover de komst van Rigje van der Heide staat het vertrek van Angela Nieli. Met haar buitenstage bij ons kantoor heeft zij haar opleiding tot officier van justitie nagenoeg afgerond. Wij zijn er trots op een bijdrage aan haar opleiding te hebben mogen leveren. We wensen Angela Nieli alle succes als officier; we hebben er alle vertrouwen in dat er voor haar een glansrijke toekomst bij het Openbaar Ministerie in het verschiet ligt.  

 

Deventer, 29 augustus 2018