Gratis

Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief van de Raad voor de Rechtsbijstand groeit de afgelopen week bij mij de boosheid. In die nieuwsbrief wordt namelijk “voor alle duidelijkheid” nog eens opgesomd voor welke werkzaamheden er (ook) geen vergoeding (meer) wordt toegekend. In mijn hoofd heb ik naar aanleiding daarvan deze week een lijstje gemaakt van werkzaamheden die niet werden vergoed. Het lijkt mij dienstig dat ook derden en bijvoorbeeld (straf-)rechters en Officieren van Justitie eens zien wat wij allemaal geacht worden gratis of bijna gratis te doen. Ik kom in ieder geval tot de volgende werkzaamheden (maar houd mij aanbevolen voor alles dat ik over het hoofd zie): Lees verder

(Blog op janvlug.com, 8 augustus 2019)