High Trust, betrouwbaarheid en omvangrijke zaken: Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters loopt voorop

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters behandelt – evenals nagenoeg alle andere strafrechtkantoren in Nederland – naast betalende zaken ook zaken op toevoegingsbasis. Bij deze laatste zaken betaalt de overheid de advocaatkosten geheel of voor een belangrijk deel. Om dit stelsel van rechtsbijstand voor burgers en overheid hanteerbaar en vooral ook betaalbaar te houden, is controle noodzakelijk. De Raad voor Rechtsbijstand controleert binnen het programma High Trust achteraf steekproefsgewijs of de advocaat de regels voor aanvragen en declareren van “de toevoeging” correct heeft nageleefd. Op dit moment wordt circa 70% van alle toevoegzaken in Nederland op deze wijze afgehandeld.

In 2011 was Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters landelijk gezien al een van de eerste kantoren, betrokken bij afhandeling van zaken via High Trust.

Met trots kunnen we nu melden dat wij per 1 januari 2015 landelijk gezien tot de eerste groep kantoren zullen behoren die deel zal nemen aan de pilot High Trust in bewerkelijke zaken.  Juist in bewerkelijke zaken ervaren advocaten veel bureaucratie. Doelstelling van deze pilot is onder andere een aanzienlijke vermindering van deze administratieve lasten, waardoor de advocaat meer tijd kan besteden aan datgene waar hij/zij voor is: het behandelen van (straf)zaken.

De selectiecriteria op basis waarvan de Raad voor Rechtsbijstand het kantoor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters benaderd heeft, zijn onder meer de in de loop der jaren gebleken betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in toevoegingszaken, het in relatie tot andere kantoren grote aantal omvangrijke (bewerkelijke) strafzaken en de correcte wijze van communicatie.

 

Deventer, 16 december 2014