Reactie verdediging op aanhoudende publicaties rondom Donovan A.

In de voorbije weken zijn er tal van publicaties geweest over het onderzoek “Abeka”. In dit omvangrijke onderzoek onderzoekt de recherche Haaglanden onder andere mogelijke witwaspraktijken. Een van de verdachten is inspecteur van politie Donovan A., cliënt van mr. Anno Huisman. De verdediging wil graag een korte reactie geven op de hausse aan publiciteit.

De verdediging heeft vanuit de media kennisgenomen van een reeks aan artikelen, veelal voorzien van koppen in de trant van “foute agent Donovan A. spil in meerdere onderzoeken” en “Politieagent Donovan A. regelde spookwoningen voor criminelen”. Veel krantenkoppen en ook een aantal artikelen geven geen ruimte voor het feit dat Donovan A. nog “slechts” verdachte is. In menig artikel en/of krantenkop wordt dit voorbehoud niet gemaakt, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Donovan A. verblijft op dit moment nog in beperkingen. Dit betekent dat het de verdediging niet is toegestaan om met derden te communiceren over de inhoud van het dossier en over de verdenking. De verdediging meent echter wel en zonder terughoudendheid te kunnen stellen dat onderdelen van tal van krantenartikelen gebaseerd zijn op onjuiste en/of onvolledige informatie en/of op onjuiste interpretaties en conclusies van de individuele journalist. De verdediging voegt hier in algemene zin nog aan toe dat Donovan A. voor onschuldig gehouden moet worden tot het tegendeel bewezen is. Het gaat niet aan om hem de facto op voorhand – met gebruikmaking van niet mis te verstane krantenkoppen – publiekelijk te veroordelen zonder kennis van alle nuances die gemaakt kunnen worden.

De verdediging is voor het overige van mening dat het de politie zou sieren als men zich evenals de verdediging onthoudt van publiekelijk commentaar. De “fairness” van het proces is in het geding als de politie zich onnodig uitlaat over Donovan A., terwijl hij op geen enkele wijze inhoudelijk kan en mag reageren.

Vanwege de geldende beperkingen kan de verdediging zich niet concreter uitlaten dan in voormelde zin. Over de inhoud van dit persbericht zullen daarom geen verdere mededelingen worden gedaan.

Deventer, 28 maart 2019