Reactie verdediging op berichtgeving “viervoudige moord te Enschede”

Op 13 november 2018 zijn in een growshop te Enschede vier personen om het leven gekomen. In de media zijn berichten verschenen dat hiervoor drie personen zijn aangehouden, te weten een man van 57 jaar en twee zonen van hem van respectievelijk 32 en 30 jaar. De 32-jarige verdachte wordt bijgestaan door mr. Anno Huisman en mr. Mariska Pekkeriet. De verdediging wenst door middel van dit persbericht te reageren op de mediaberichtgeving van de afgelopen weken.

De verdediging heeft geconstateerd dat met name RTV Oost en Tubantia bijna dagelijks uiterst gedetailleerde informatie publiceren, veelal belastend en in ieder geval ronduit beschadigend voor onze cliënt. RTV Oost heeft de verdediging enkele malen gevraagd om een reactie, vanwege een door de officier van justitie afgegeven bevel beperkingen is het de verdediging echter niet toegestaan om zich uit te laten over de inhoud van de zaak. De Tubantia heeft anders dan RTV Oost geen pogingen gedaan om wederhoor te laten plaatsvinden.

De verdediging heeft met ergernis en irritatie kennisgenomen van alle berichtgeving. Gezien de situatie dat een bevel beperkingen van toepassing is, kan de verdediging inhoudelijk niet verder gaan dan dat de berichtgeving in de media in de afgelopen week/weken een samenraapsel is van onjuistheden en hele en halve waarheden. Daarbij is het bovendien zo dat de details in een aantal artikelen zonder enige terughoudendheid tot feit worden verheven; de verdediging hecht eraan op te merken dat er geen wederhoor heeft plaatsgehad, terwijl het bovendien uitsluitend de rechter is – als het zover komt – die te zijner tijd de feiten zal moeten vaststellen.

Het is nadrukkelijk niet in het belang van onze cliënt maar naar onze mening ook niet in het belang van het onderzoek dat er zo gedetailleerd en eenzijdig wordt gepubliceerd over onderdelen van de verdenking. Ons voorzichtig uitdrukkend zouden de tot dusver bekende publicaties het onderzoek in voor cliënt nadelige zin kunnen beïnvloeden; het gevaar dat dit de fundamenten van een eerlijk proces raakt, is aanzienlijk.

De verdediging is voorshands niet van zins om het strafproces via de media te voeren, evenmin wenst de verdediging in dit stadium te speculeren over de bronnen van alle mediaberichtgeving. Over de inhoud van dit persbericht zullen in dit stadium daarom geen verdere mededelingen worden gedaan.

 

 

Deventer, 6 december 2018