Verdediging vraagt vrijspraak in zaak “negermail”

Op 13 augustus 2014 moest een medewerker van een elektronicabedrijf in Arnhem die een sollicitant (een stagiair) in een e-mail afwees met de woorden ,,Is niks. Ten eerste een donker gekleurde (neger). En op zijn cv weinig of geen ervaring met computers, enz.”, voor de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank te Arnhem verschijnen. De e-mail veroorzaakte in november 2013 veel ophef. Het was niet de bedoeling dat de sollicitant de mail onder ogen kreeg. De medewerker van het bedrijf wilde het bericht aan zijn baas versturen, maar verzond het bericht per abuis aan de sollicitant.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het standpunt ingenomen dat sprake is van discriminatie wegens ras. Volgens het OM is de sollicitant door de medewerker afgewezen op grond van zijn huidskleur. Om die reden eiste het Openbaar Ministerie een werkstraf van 40 uur.

De medewerker van het elektronicabedrijf werd ter zitting bijgestaan door mr. Anno Huisman. Mr. Huisman heeft ter zitting onderstreept dat uit het onderzoek geen racistische motieven zijn gebleken, terwijl verder buiten discussie staat dat de sollicitant op geen enkele wijze blijk heeft gegeven van geschiktheid voor de indertijd openstaande vacature. Daarnaast heeft de verdediging aangevoerd dat het strafrechtelijk gezien niet relevant is of de sollicitant gekwetst is, maar of er daadwerkelijk verboden onderscheid is gemaakt. Op grond van onder andere het beleid en de personeelshistorie van het elektronicabedrijf is het naar de opvatting van de verdediging niet aannemelijk dat een dergelijk verboden onderscheid is gemaakt. Hetgeen overigens niet wegneemt dat de medewerker de door hem gebruikte bewoordingen zeer betreurt.

De Rechtbank zal uitspraak doen op woensdag 27 augustus 2014.