Beperkte bereikbaarheid door coronacrisis

Als gevolg van de huidige coronacrisis en de daarmee gepaard gaande risico’s  zijn wij voorlopig en tot nader bericht uitsluitend per telefoon, e-mail, app en sms bereikbaar. Bezoek vindt alleen plaats op afspraak. Onze contactgegevens treft u elders op deze site aan.

Wij hopen vanzelfsprekend dat deze situatie niet lang zal duren en wij rekenen op uw begrip.

 

Deventer, 17 maart 2020

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters handhaaft piketboycot

Vrijdag 15 november jl. maakte minister Sander Dekker bekend dat hij zowel in 2020 als in 2021 36,5 miljoen euro beschikbaar stelt “om de sociale advocatuur gesterkt de overgang naar een nieuw stelsel te laten maken.” De minister stelde aan het beschikbaar stellen van dit extra budget de voorwaarde dat de Nederlandse Orde van Advocaten de oproep tot de “piketstaking” zou intrekken. Na interne beraadslaging heeft ons kantoor besloten aan de intrekking van deze oproep geen gevolg te geven. (meer…)

Standpunt naar aanleiding van verhoging vergoeding minderjarigenpiket

Op 22 augustus jl. maakten wij op onze site bekend dat Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters om uiteenlopende redenen besloten heeft om te stoppen met deelname aan het minderjarigenpiket. Vandaag is bekend geworden dat de vergoeding voor het minderjarigenpiket zal worden verhoogd. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons besluit heroverwogen en herzien: wij zullen alsnog met twee advocaten (blijven) deelnemen aan dit piket. (meer…)

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters verwelkomt Tim van Wanrooij

Per 9 september a.s. zal ons kantoor uitbreiden met een nieuwe advocaat, Tim van Wanrooij. Vandaag vond op traditioneel feestelijke wijze zijn beëdiging plaats ter zitting van de rechtbank in Zwolle. (meer…)

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters stopt met deelname minderjarigenpiket

Al jarenlang spreken advocaten, vertegenwoordigd door de Nederlandse Orde van Advocaten, hun zorgen uit over de vergoedingen die de overheid uitbetaalt in het kader van de gefinancierde rechtsbijstand. In strafzaken komt het met grote regelmaat voor dat de overheid van advocaten vergt dat zij gratis werkzaamheden verrichten of zelfs dat zij kosten moeten maken om werkzaamheden te verrichten, zonder dat daar ook maar enige vergoeding tegenover staat. Jan Vlug heeft hierover recent een blog geschreven met daarin een groot aantal voorbeelden van deze gratis werkzaamheden. (meer…)

Reactie verdediging op aanhoudende publicaties rondom Donovan A.

In de voorbije weken zijn er tal van publicaties geweest over het onderzoek “Abeka”. In dit omvangrijke onderzoek onderzoekt de recherche Haaglanden onder andere mogelijke witwaspraktijken. Een van de verdachten is inspecteur van politie Donovan A., cliënt van mr. Anno Huisman. De verdediging wil graag een korte reactie geven op de hausse aan publiciteit. (meer…)

Werken zonder vergoeding, de grens is bereikt

Vandaag, 16 januari 2019, kwam in het nieuws dat enige vooraanstaande advocatenkantoren in zogeheten toevoegingszaken weigeren nog werkzaamheden te verrichten als daar geen vergoeding van de overheid tegenover staat. Vlug Huisman Maarsingh sluit zich bij dit initiatief aan. (meer…)

Reactie verdediging op berichtgeving “viervoudige moord te Enschede”

Op 13 november 2018 zijn in een growshop te Enschede vier personen om het leven gekomen. In de media zijn berichten verschenen dat hiervoor drie personen zijn aangehouden, te weten een man van 57 jaar en twee zonen van hem van respectievelijk 32 en 30 jaar. De 32-jarige verdachte wordt bijgestaan door mr. Anno Huisman en mr. Mariska Pekkeriet. De verdediging wenst door middel van dit persbericht te reageren op de mediaberichtgeving van de afgelopen weken. (meer…)

Beslissingen verdediging betreffende cassatie zwembadzaak bekend

Op 14 november 2018 heeft het gerechtshof te Arnhem drie zweminstructeurs veroordeeld voor dood door schuld. Volgens het hof waren zij nalatig bij het uitoefenen van toezicht op het verdronken 9-jarige meisje Salam. De zwemleraren – bijgestaan door mr. Mariska Pekkeriet en mr. Anno Huisman – zijn het inhoudelijk oneens met de uitspraak van het hof; ieder voor zich hebben zij zich inmiddels beraden op het instellen van cassatie. (meer…)

Wisseling van de wacht bij Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters

Vandaag is Rigje van der Heide tijdens een feestelijke en goed bezochte zitting door de Rechtbank in Zwolle beëdigd tot advocaat. Per 1 september 2018 zal zij werkzaam zijn bij ons kantoor. (meer…)

Nieuwe strafrechtadvocaat: Angela Nieli

Per 1 maart 2018 zal Angela Nieli als advocaat werkzaam zijn bij Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters. Zij is vandaag in Zwolle tijdens een feestelijke beëdigingszitting van de Rechtbank Overijssel beëdigd als advocaat. (meer…)

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters andermaal verkozen tot Overijssels beste strafrechtkantoor

Evenals bij de voorgaande verkiezing over het jaar 2016 is Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters ook over het jaar 2017 verkozen tot het beste strafrechtkantoor van Overijssel. Dit maakte de website Besteadvocaatvannederland.nl op 2 februari 2018 bekend. In de verkiezing komt onze advocate Mariska Pekkeriet naar voren als een van de drie beste vrouwelijke strafadvocaten van de provincie, terwijl (meer…)

Zwemleraren in beroep tegen uitspraak Rechtbank

De drie zwemleraren die op 22 juni 2017 door de Rechtbank Midden-Nederland veroordeeld zijn voor dood door schuld stellen beroep in tegen dit vonnis. De zwemleraren – bijgestaan door mr. Mariska Pekkeriet en mr. Anno Huisman – kunnen zich niet vinden in het oordeel van de Rechtbank dat zij schuld hebben aan de dood van het verdronken 9-jarige meisje Salam. (meer…)

Vlug Huisman Maarsingh verkozen tot hét strafrechtkantoor van Overijssel

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters is verkozen tot hét strafrechtkantoor van Overijssel. Daarnaast is Mariska Pekkeriet genomineerd als een van de drie beste vrouwelijke strafrechtadvocaten van Overijssel, terwijl Jan Vlug, Anno Huisman en Alwin Maarsingh genoemd zijn als de drie beste mannelijke advocaten van Overijssel. Dat heeft de website Besteadvocaatvannederland.nl op 20 januari 2017 bekend gemaakt. (meer…)

Versterking voor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters

Per 1 oktober 2016 versterkt advocate Mariska Pekkeriet ons kantoor.

Mariska Pekkeriet is vanaf 2002 werkzaam als advocaat. Evenals onze andere advocaten heeft zij de specialisatie-opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen met goed gevolg afgerond en is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Op grond hiervan mag zij zich met recht strafrechtspecialist noemen. (meer…)

Bosvelt treft schikking met OM

Voormalig voetbalinternational Paul Bosvelt heeft, ter voorkoming van verdere vervolging, een transactie van het Openbaar Ministerie geaccepteerd voor zijn aandeel in een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Brink in Deventer. (meer…)

Politierechter: OM niet-ontvankelijk na oplegging CBR-onderzoeken

De Politierechter te Arnhem heeft het Openbaar Ministerie op 9 oktober jl. niet-ontvankelijk verklaard in een zaak waarin het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid had opgelegd. Het betrof een zaak waarin de verdachte werd bijgestaan door advocaat mr. Anno Huisman.

De verdachte in de bewuste zaak werd vervolgd op verdenking van het rijden onder invloed van verdovende middelen, strafbaar gesteld in (meer…)

High Trust, betrouwbaarheid en omvangrijke zaken: Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters loopt voorop

Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters behandelt – evenals nagenoeg alle andere strafrechtkantoren in Nederland – naast betalende zaken ook zaken op toevoegingsbasis. Bij deze laatste zaken betaalt de overheid de advocaatkosten geheel of voor een belangrijk deel. Om dit stelsel van rechtsbijstand voor burgers en overheid hanteerbaar en vooral ook betaalbaar te houden, is controle noodzakelijk. (meer…)

Vrijspraak van faillissementsfraude voor ex-directeur Groen Invest B.V.

Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant de voormalige directeur van Groen Invest BV, cliënt van mr. Anno Huisman, vrijgesproken van faillissementsfraude. De rechtbank heeft daarnaast geoordeeld dat er geen verwijt te maken is voor het zonder vergunning aanbieden van beleggingsobjecten.

Groen Invest B.V. verkocht vanaf medio jaren ’90 van de vorige eeuw rechten op kapopbrengsten van robiniabomen. Circa 5500 particuliere beleggers hebben hierin geparticipeerd met een totale inleg van ongeveer 70 miljoen euro. (meer…)

Diefstal kampioensschaal PEC Zwolle

De Politierechter in Almelo heeft op 15 augustus 2014 drie fans van Go Ahead Eagles een werkstraf van dertig uur opgelegd voor de diefstal in november 2013 van de kampioensschaal van PEC Zwolle. De eis van het OM was een werkstraf van dertig uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.
De drie fans werden ter zitting bijgestaan door respectievelijk mr. Jan Vlug, mr. Anno Huisman en mr. Alwin Maarsingh. (meer…)